"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - śladami Welskiego Parku Krajobrazowego

  • Galeria

Dzień pierwszy    

Na początku września klasa III E o profilu narciarstwo zjazdowe pojechała na trzydniową Zieloną Szkołę do Lidzbarka. W pierwszym dniu pobytu po zakwaterowaniu pojechaliśmy rowerami malowniczymi duktami leśnymi do Nadleśnictwa Lidzbark. Pracownik Nadleśnictwa w bardzo interesujący, ciekawy i przystępny sposób przedstawiał zasoby muzeum leśnego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć różne zwierzęta żyjące w pobliskich lasach, przekroje drewna różnych gatunków drzew ,urządzenia stosowane w ochronie lasów , sprzęt do żywicowania, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie, sprzęt do pomiarów i cechowania drewna, pierwszy komputer Nadleśnictwa oraz starą centralę telefoniczną. W zajęciach popołudniowych odbył się klasowy turniej w siatkówce, plażowanie i kąpiele na plaży miejskiej w Lidzbarku. Wieczorem uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych.

Dzień drugi

Drugiego dnia udaliśmy się rowerami w 7 km trasę do miejscowości Jeleń, siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego. W siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego zwiedziliśmy z przewodnikiem dwa muzea: Muzeum Przyrody i Muzeum Etnograficzne im. Edmunda Klemensa. W Muzeum Przyrody przedstawiona została fauna i flora z terenu Parku Krajobrazowego, natomiast w Muzeum Etnograficznym uczniowie zapoznali się z dziedzictwem kulturowym ziemi lubawskiej. W dalszej części dnia przejechaliśmy 8,5 km ścieżką rowerową „WELTRACK”. Trasa rowerowa wokół j. Lidzbarskiego jest w pełni utwardzona , oznakowana, przygotowana do jazdy. Podczas jazdy spotkać można mnóstwo różnego rodzaju atrakcji w postaci muld, wyskoczni, zapadni, miejsc do odpoczynku i serwisowania rowerów. Jest to jedyna taka atrakcja w północnej Polsce. Przejechanie trasy z pokonywaniem przeszkód  o różnym stopniu trudności, odkrywanie malowniczych wąwozów, spoglądanie z góry na j. lidzbarskie, wdychanie świeżego lidzbarskiego powietrza dostarczyło nam wszystkim wielu pozytywnych wrażeń i emocji, a także radości z aktywności fizycznej w tak bardzo urokliwym miejscu. Wykorzystując piękną aurę uczniowie skorzystali w tym dniu z kąpieli wodnej oraz plażowania, a także gier rekreacyjnych. Na zakończenie dnia odbyło się integracyjne ognisko z kiełbaskami.

Dzień trzeci

W trzecim dniu zaproponowaliśmy uczniom trzygodzinną wycieczkę terenową z przewodnikiem Welskiego Parku Krajobrazowego. Celem wycieczki było zainteresowanie i zachęcenie młodych ludzi do wyjść terenowych. Bezpośrednie obcowanie z naturą z pewnością inspiruje do obserwacji  i rozwija postrzeganie zmysłowe. Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą jest szczególne ważne. Pracownicy Parku pokazali naszym uczniom najbliższą przyrodę i wytłumaczyli zjawiska w niej zachodzące. Po krótkim wstępie teoretycznym uczniowie podzieleni na dwie grupy, rozpoczęli eskapadę po terenie parku krajobrazowego. Marsz odbywał się z mapą. Zadaniem każdej grupy było odnalezienie punktów kontrolnych z pytaniami dotyczącymi flory i fauny parku krajobrazowego i udzielenie odpowiedzi na pytania .

Biwak był bardzo udany, obfitujący w wiele atrakcji. Przyczynił się do zwiększenia wiedzy o otaczającym nas najbliższym otoczeniu. Kilkoro uczniów chce wrócić, zwłaszcza na trasę rowerową. Po biwaku nasuwa się stare, ale prawdziwe stwierdzenie „Cudze chwalicie , swego nie znacie”. Opiekunami podczas Zielonej Szkoły byli Sebastian Prokop i Piotr Gorzka.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem