WZO - SZKOŁA PODSTAWOWA

Zajęcia techniczne - PZO/Wymagania na po…

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  TECHNIKA   na podstawie programu edukacji technicznej dla szkoły podstawowej „ Jak to działa, dla klas 4-6” Lech Łabecki, Marta Łabecka, NOWA ...

Czytaj więcej

Nauczanie wczesnoszkolne - PZO

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ               WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ okreś...

Czytaj więcej

Chemia-PZO

    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII   Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: 1...

Czytaj więcej

Fizyka-PZO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·        ...

Czytaj więcej

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I – III nauczania zintegrowanego    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela pozio...

Czytaj więcej

Języki obce - PZO/Wymagania na poszczegó…

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich             &nbs...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza · &...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza · &...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza · ...

Czytaj więcej

Wychowanie fizyczne - PZO/Wymagania na p…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO     I.                   OG...

Czytaj więcej

Język polski - PZO/Wymagania na poszczeg…

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim   Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego powstały w oparciu o...

Czytaj więcej

Muzyka - PZO/Wymagania na poszczególne o…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programo...

Czytaj więcej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA                I.      Postanowi...

Czytaj więcej

Historia - PZO/Wymagania na poszczególne…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 1.      Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narod...

Czytaj więcej

Plastyka-PZO

  KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena Zakres opanowanych treści programowych niedostateczna poziom opanowanych treści, zakres aktywności twó...

Czytaj więcej

Matematyka - PZO/Wymagania na poszczegól…

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza · ...

Czytaj więcej

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne zasady oceniania rok szkolny 2017/2018 Rozdział 1 Informacje ogólne §1. 1.Ocenianiu podlegają: 1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) &...

Czytaj więcej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem