Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

WZO - szkoła podstawowa

Zajęcia techniczne - PZO/Wymagania na po…

06-09-2017 Odwiedzono:84 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  TECHNIKA   na podstawie programu edukacji technicznej dla szkoły podstawowej „ Jak to działa, dla klas 4-6” Lech Łabecki, Marta Łabecka, NOWA ERA       Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych: ·         aktywność, ·         prace...

Czytaj

Wychowanie fizyczne - PZO/Wymagania na p…

02-09-2017 Odwiedzono:88 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO     I.                   OGÓLNE ZASADY OCENIANIA     Wychowanie fizyczne = podstawa programowa +„zajęcia do wyboru”   PODSTAWĄ OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST WYSIŁEK WŁOŻONY PRZEZ UCZNIA W WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH...

Czytaj

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

01-09-2017 Odwiedzono:236 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

Wewnątrzszkolne zasady oceniania rok szkolny 2017/2018 Rozdział 1 Informacje ogólne §1. 1.Ocenianiu podlegają: 1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2)    zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia...

Czytaj

Religia-PZO/Wymagania na poszczególne oc…

03-09-2017 Odwiedzono:163 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I – III nauczania zintegrowanego    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości...

Czytaj

Przyroda-PZO/Wymagania na poszczególne o…

02-09-2017 Odwiedzono:89 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny (praca...

Czytaj

Plastyka-PZO

01-09-2017 Odwiedzono:87 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

  KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena Zakres opanowanych treści programowych niedostateczna poziom opanowanych treści, zakres aktywności twórczej nie umożliwia podjęcia nauki, przyswojenia kolejnych treści, nabycia umiejętności potrzebnych na następnym etapie edukacyjnym,...

Czytaj

Nauczanie wczesnoszkolne - PZO

05-09-2017 Odwiedzono:91 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ               WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ określa warunki i sposób oceniania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym...

Czytaj

Muzyka - PZO/Wymagania na poszczególne o…

02-09-2017 Odwiedzono:84 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM   Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.   Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenianiu: ·                    wypowiedzi ustne sprawdzające...

Czytaj

Matematyka - PZO/Wymagania na poszczegól…

01-09-2017 Odwiedzono:99 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny 45-cio...

Czytaj

Języki obce - PZO/Wymagania na poszczegó…

03-09-2017 Odwiedzono:101 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich               w Nowym Mieście Lubawskim   Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1.      Rozporządzenie MENiS z dnia 2.     ...

Czytaj

Język polski - PZO/Wymagania na poszczeg…

02-09-2017 Odwiedzono:94 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim   Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania,...

Czytaj

Informatyka-PZO/Wymagania na poszczególn…

01-09-2017 Odwiedzono:114 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA                I.      Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Czytaj

Historia - PZO/Wymagania na poszczególne…

01-09-2017 Odwiedzono:93 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 1.      Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania...

Czytaj

Geografia-PZO/Wymagania na poszczególne …

02-09-2017 Odwiedzono:84 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny 45-cio...

Czytaj

Fizyka-PZO

03-09-2017 Odwiedzono:124 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·        ...

Czytaj

Chemia-PZO

03-09-2017 Odwiedzono:117 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII   Przedmiotowe zasady oceniania z chemii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. 2. Podstawa programowa...

Czytaj

Biologia-PZO/Wymagania na poszczególne o…

02-09-2017 Odwiedzono:84 WZO - szkoła podstawowa Super User - avatar Super User

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 1.      Przedmiotem oceny są następujące obszary: ·         wiedza ·         umiejętności ·         aktywność podczas lekcji ·         aktywność pozalekcyjna (np. konkursy)   2.      Metody sprawdzania osiągnięć uczniów w w/w obszarach: ·         odpowiedź ustna ·         sprawdzian pisemny (praca...

Czytaj