Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

Odszedł Wielki Przyjaciel naszej szkoły

W dniu 31 grudnia 2016 r. zmarł Pan Józef Dalecki, wielki przyjaciel naszej szkoły i młodzieży gimnazjalnej. Pan Józef Dalecki od wielu lat wspólnie ze szkolnymi historykami brał udział w programach historycznych realizowanych w naszej szkole. W latach 2004-2006 w ramach programu „Nacjonalizm, narodowy socjalizm w latach 1933-1945” spotykał się z młodzieżą opowiadając jej o swych losach w okresie II wojny światowej, kiedy był więźniem obozu w Potulicach. Był współorganizatorem wyjazdów naszej młodzieży do Potulic oraz wykonał makietę obozu, która ofiarował naszemu gimnazjum. Wspólnie z panią Mirosławą Milewską zaprojektował i zorganizował Szkolną Izbę Tradycji, do której przekazał swoje zbiory i pamiątki. Corocznie we wrześniu i kwietniu opowiadał naszym uczniom – kolejnym klasom pierwszym – swoje dzieje wojenne i powojenne. Podobnej prezentacji dokonał także w czasie Międzywojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w naszym mieście. Pan Dalecki brał również udział w projekcie „Patriotyzm – Europa po II wojnie światowej” i wraz z zespołem ds. wymiany międzynarodowej przygotował wystawę „Nowe Miasto Lubawskie w latach 50-tych”, która odwiedziła zaprzyjaźnione z nami miasta w Niemczech, Francji, Austrii, Włoszech i na Litwie. Na Dni Nowego Miasta wykonał makietę średniowiecznego miasta, która została wystawiona na nowomiejskim rynku, a następnie przekazana naszej szkole. Nasi uczniowie często odwiedzali pana Józefa w Jego zaczarowanym ogrodzie, który ukrywa historię naszego regionu – Naszej Małej Ojczyzny. Pan Józef, mimo płynących lat i wielu przeżyć, zawsze pozostał osobą bardzo witalną, kreatywną, wyróżniającą się dobrym kontaktem z młodzieżą. Charakteryzowała Go również empatia, duże poczucie sprawiedliwości i niesamowita radość życia, którą dzielił się z nami przez wiele lat.

Panie Józefie, dziękujemy za wszystko, będziemy o Panu zawsze pamiętać i na zawsze pozostanie Pan „Przyjacielem Szkoły” – tym najważniejszym, z numerem pierwszym.