Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

97. rocznica powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Polski

19 stycznia 2017 roku na nowomiejskim Rynku odbyła się uroczystość upamiętniająca powrót naszego miasta po 125 latach do Polski. O godzinie 13.00 od strony Baszty Kurzętnickiej do Nowego Miasta wkroczyła kompania reprezentacyjna  4. Pułku Chemicznego w Brodnicy, aby symbolicznie przynieść nam wolność i radość z powrotu do Ojczyzny. Rys historyczny tamtych doniosłych wydarzeń przybliżyła nauczycielka historii w naszej szkole  - Magdalena Kortes.
 
Dowódca kompanii, w roli porucznika Wybrańca, symbolicznie przekazał Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego biało-czerwoną flagę narodową. Burmistrz Józef Blank podziękował słowami:
 
"Dziękuję bardzo! W imieniu mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego witam armię polską przybyłą dziś do nas! Jesteśmy wdzięczni panu, panie poruczniku i pana żołnierzom! Po wielu latach wracamy do Polski. Zawsze byliśmy Polakami i zawsze będziemy! Witam pana oddział chlebem i solą!"
 
Atrakcją dla wielu mieszkańców i gości naszego miasta były salwy honorowe oddane przez przybyłych żołnierzy.
 
Po przekazaniu Burmistrzowi Nowego Miasta biało-czerwonej flagi narodowej przez dowódcę kompanii i po salwie honorowej, zgromadzeni mieszkańcy i goście, kosztując tradycyjny chleb z solą - podawany przez radne Młodzieżowej Rady Miasta w strojach stylizowanych na lata dwudzieste - udali się do Kina Harmonia, aby wysłuchać okolicznościowej akademii przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół im. C.K.Norwida.
W uroczystości wzięli udział uczniowie klas I i II naszej szkoły pod opieką wychowawców.