Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

Uczta w Soplicowie

W Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich nauczyciele, rodzice i uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi już po raz piąty obchodzili Święto Szkoły, które przypadło dnia 10 maja 2017r. „Śniadanie u Filomatów” jest znaczącą uroczystością dla całej społeczności gimnazjalnej – w tym roku szkolnym hasłem przewodnim święta była uczta w Soplicowie wzorowana na epopei narodowej Adama Mickiewicza – „Panu Tadeuszu”.

W sali gimnastycznej Pani Dyrektor Bożena Rutkowska – Marciniak powitała serdecznie wszystkich zebranych, omówiła osiągnięcia szkoły, pracę gimnazjum. Towarzyszyła jej uczennica Anna Przybylska – przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

Wśród gości obecni byli: Burmistrz miasta Nowego Miasta Lubawsiego pan Józef Blank, Zastępca Burmistrza pan Krzysztof Widźgowski, radni Rady Miejskiej, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu pani Dorota Osińska, dyrektorzy jednostek kulturalnych i oświatowych, którzy współpracują z naszą szkołą, pracownicy służb mundurowych, pracownicy Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Następnie zaproszeni goście oraz przyjaciele szkoły złożyli na ręce pani dyrektor gratulacje, podziękowania i kwiaty.

W dalszej części uroczystości młodzież klasy III d pod opieką pani Renaty Żurańskiej (koordynator Święta Szkoły) i pani Justyny Neumann zaprezentowała część artystyczną – poloneza, dostojny, reprezentacyjny polski taniec narodowy oraz debatę nad losami Ojczyzny wzorowaną na treści „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Fragmenty utworu wieszcza narodowego zaznaczone zostały ramą kompozycyjną – grą na akordeonie w wykonaniu ucznia klasy III d.

Uczniowie klas II a i II d przedstawili również krótką biografię poety oraz interpretację wokalną jednego z utworów Mickiewicza pt.„Niepewność”.

Szkoła, ucząc i wychowując, wyznacza sobie szereg zadań i celów, których realizacja jest możliwa dzięki pomocy, wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli i wielkiego serca. W czasie Święta Szkoły tradycją jest wręczanie dyplomów „Przyjaciel Szkoły” W tym roku zaszczytne miano otrzymali:

1. Pani Hanna Ewertowska - SędziaSądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,

2. Pan Zbigniew Ewertowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, pracownik Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim,

3. Pani Bożena Maciejewska - dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,

4. Pan Mirosław Ochlak - kapitan inżynier; Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnejw Nowym Mieście Lubawskim,

5. Pani Mirosława Paśko -Internista, Specjalista medycyny paliatywnej, Specjalista medycyny pracy,

6. Pani Małgorzata Ziółkowska – kierownik Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Zaproszeni goście otrzymali również podziękowania za szczególną pracę na rzecz naszej szkoły. Uczennice: Marcelina Haska, Michalina Haska, Wiktoria Seweryn, Paulina Moczadło, Julia Czajkowska, Natalia Szczepańska, Maria Wróblewska, Wiktoria Mundt i Zuzanna Jastrzębska, które pod opieką artystyczną pani Marii Anny Wilemskiej, nauczycielki plastyki w gimnazjum, przygotowały piękne obrazy, podarowały je w dowód wdzięczności: Burmistrzowi miasta Nowego Miasta Lubawskiego panu Józefowi Blankowi, Zastępcy Burmistrza miasta Nowego Miasta Lubawskiego panu Krzysztofowi Widźgowskiemu, Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Nowym Mieście Lubawskim pani Dorocie Osińskiej, Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji panu Mirosławowi Mozarczykowi, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim młodszemu brygadierowi magistrowi inżynierowi panu Jackowi Audzie, Prezesowi Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskimpanu Andrzejowi Borowskiemu (w Jego imieniu podarunek odebrała pani Hanna Ewertowska Sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lub.), pani Iwonie Krajewskiej – nowemu dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Specjaliście medycyny pracy pani Mirosławie Paśko.

Święto Szkoły to bardzo dobry moment, by wyróżnić uczniów, którzy osiągnęli najwyższe lokaty w konkursach przedmiotowych, otrzymując tytuł laureata i finalisty.

Szczególne gratulacje otrzymali:

- Laureat konkursu z matematyki Wiktor Dąbrowski uczeń kl. III d - nauczyciel prowadzący mgr Hanna Graczyk, mgr Lidia Wiśniewska

- Finaliści:

1. Julia Balewska kl. III b - geografia, historia, nauczyciel prowadzący mgr Zyta Wardowska, mgr Magdalena Kortes

2. Maja Dembek kl. III a - język niemiecki, nauczyciel prowadzący mgr Maja Orzechowska

3. Daria Dembińska kl. II b - historia, nauczyciel prowadzący mgr Magdalena Kortes

4. Joanna Kordalska kl. III a - historia, nauczyciel prowadzący mgr Magdalena Kortes

5. Patrycja Lenckowska kl. II a - język angielski, nauczyciel prowadzący mgr Barbara Milewska

6. Radosław Wegner kl. III a - geografia, nauczyciel prowadzący mgr Zyta Wardowska

Pani Dyrektor Bożena Rutkowska – Marciniak nagrodziła przedstawicieli uczniów poszczególnych klas, którzy wygrali potyczki międzyklasowe: naukowe, regionalno-historyczne oraz sportowe (gra miejska).

Dekoracje przygotowały panie Katarzyna Wiśniewska i Elżbieta Mazerewicz przy współudziale pani Sabiny Tessmer; Nad oprawą muzyczną czuwał pan Marek Piątkowski. Spotkanie prowadziła pani Dorota Zawadzka.

Dyrekcja serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły za pomoc w organizacji uroczystości i przygotowanie poczęstunku.