Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

Szkoła Promująca Zdrowie

   Szkoła Promująca Zdrowie Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w...

24-09-2017 Odwiedzono:60

Czytaj

Standard I

Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcje szkoły promującej zdrowie. Upowszechniamy koncepcje szkoły promującej zdrowie poprzez prezentacje multimedialną i szkolenia dla pracowników szkoły, rodziców i spotkań mocznikowych uczniów

08-10-2014 Odwiedzono:788

Czytaj

Standard II

Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej i lokalnej.   swieto-szkoly swieto-pieczonego-ziemniaka swieto-pieczonego-ziemniaka  

08-10-2014 Odwiedzono:786

Czytaj

Standard III

Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.   edukacja-zdrowotna

08-10-2014 Odwiedzono:791

Czytaj

Standard IV

Tworzy klimat społeczny sprzyjający:   osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników;  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. ślubowanie http://gimnazjumnml.eu/index.php/kat-2/item/45-dzien-edukacji-narodowej http://gimnazjumnml.eu/index.php/kat-2/item/34-zielone-szkoly-201 http://gimnazjumnml.eu/index.php/kat-2/item/60-radosna-niepodleglosc http://gimnazjumnml.eu/index.php/kat-2/item/61-akademia-z-okazji-swieta-niepodleglosci http://gimnazjumnml.eu/index.php/kat-2/item/62-wieczornica-niepodleglosciowa-w-mck    

21-09-2014 Odwiedzono:790

Czytaj

Standard V

  Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.   Kurs-pierwszej-pomocy      

20-09-2014 Odwiedzono:743

Czytaj

Podkategorie