Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

Dyrekcja


Dyrektor mgr Bożena Rutkowska-Marciniak 

 


V-ce Dyrektor mgr Hanna Graczyk