Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

Rada Rodziców

Rada Rodziców Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w roku szkolnym 2015/2016

 

Reprezentaci wybrani do Rady Rodziców:

kl. I a - Pani Katarzyna Ryczkowska

kl. I b - Pan Krzysztof Grugiel

kl. I c - Pan Zbigniew Kremski

kl. I d - Pani Hanna Szczepańska

kl. II a - Pani Danuta Polak

kl. II b - Pani Marzena Grabowska/ Pani Agnieszka Sepetowska

kl. II c - Pani Katarzyna Kamińska./ Pani Bożena Korzeń

kl. II d - Pani Ewa Rudnik

kl. II e - Pani Monika Przeradzka

kl. III a - Pani Iwona Zielińska

kl. III b - Pan Mirosław Ochlak

kl. III c - Pani Izabela Kawiecka

kl. III d - Pani Sylwia Rochewicz

kl. III e - Pan Piotr Szymankiewicz/ Pani Edyta Kapitulska

 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCY - Pan Mirosław Ochlak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Pani Iwona Zielińska

SKARBNIK - Pani Danuta Polak

SEKRETARZ - Pan Zbigniew Kremski

 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU RADY RODZICÓW

 

Pan Krzysztof Grugiel

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

PRZEWODNICZĄCA - Pani Izabela Kawiecka

Pani Monika Przeradzka

Pani Ewa Rudnik