Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 699.

Rekrutacja

W dniu 26 lutego rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 5 i 6 - latków oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Nasza szkoła dysponuje w pełni przygotwanym zapleczem dla najmłodszych uczniów, nowym i specjalistycznym wyposażeniem. 

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które trzeba złożyć w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy. 

Zarządzenie Nr 8/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
 im. Filomatów Nowomiejskich 
w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
Zarządzam co następuje:
 
§ 1
Określam terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Filomatów Nowomiejskich
 
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym termin składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
 
1.Rozpoczęcie postepowania rekrutacyjnego- 26 luty 2018 r.
2.Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3  im. Filomatów Nowomiejskich wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- od 13 marca do 30 marca 2018 r.
3.Posiedzenie komisji rekrutacyjnych, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list w gablocie na dolnym holu w szkole podstawowej wraz z podaniem możliwości odwoławczych- od 3 kwietnia do 5 kwietnia 2018 r.
4.Posiedzenie komisji rekrutacyjnych drugiego etapu na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list na tablicy ogłoszeń na dolnym holu w Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z podaniem możliwości odwoławczych- od 3 kwietnia do 5 kwietnia 2018 r.
5.Ogłoszenie wyników naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3- do 16 kwietnia 2018 r.
6.Poinformowanie o dzieciach nieprzyjętych lub liczbie wolnych miejsc- do 16 kwietnia 2018 r.
7.Składanie do komisji rekrutacyjnych pisemnych wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkolnych- do 27 kwietnia 2018 r.
8.Zakończenie postępowania uzupełniającego prowadzonego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami przedszkolnymi- do 31 sierpnia 2018 r.
 
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem